Over kindercoaching
Kindercoaching is een kortdurende en oplossingsgerichte hulp die spelenderwijs en op een creatieve manier wordt aangeboden.
Aan kindercoaching geef ik inhoud door te luisteren naar wat het kind aangeeft en daaruit af te leiden welke hulp het nodig heeft.
Kinderen en opvoeders kunnen hulp gebruiken bij bijvoorbeeld:

Aanduiding (over)gevoeligheid of hoogsensitiviteit
Aanduiding (faal)angst, weinig zelfvertrouwen of moeite met het maken van vrienden
Aanduiding concentratieproblemen
Aanduiding pesten (gepest worden/pester zijn)
Aanduiding verwerken van een echtscheiding
Aanduiding boosheid en agressie
Aanduiding omgaan met emoties
Aanduiding slaapproblemen
Aanduiding verbeteren van sociale vaardigheden
Aanduiding gedragsproblemen
Aanduiding vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

Als kindercoach reik ik handvatten aan. Door te vragen en te luisteren stimuleer ik kinderen om zelf de oplossing te vinden en toe te passen in hun leefwereld en situatie. Daarbij help ik een kind om zijn kwaliteiten te ontdekken en deze bewust te leren toepassen in de praktijk.
Door samen te spelen en oefeningen te doen met het kind, komt het kind achter zijn talenten en wordt het gelukkig met zijn kwaliteiten en wie hij is.
Als kindercoach werk ik met verschillende spelen, methodieken en materialen. Aan de hand van verschillende coachspelen komen er vaak dingen aan de orde die ik vervolgens op een creatieve manier verwerk.
Daarbij adviseer en begeleid ik ook de opvoeders en verwijs ik naar de juiste persoon wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise valt.