Reacties
Saskia is een hoog gevoelig meisje van 15 jaar.
Geregeld heb ik gesprekjes en app-contact met haar waarin zij vertelt wat haar dwars zit. Zij voelt erg veel aan en neemt de ander serieus.  Ze voelt zich verantwoordelijk en wil graag andermans problemen oplossen, ze kan dat moeilijk naast haar neerleggen. Met als gevolg dat haar eigen hoofd vol raakt en moeilijk kan leren. Ze wil graag dat alles harmonieus verloopt en kan enorm in de knoop raken waar kinderen anders doen dan ze zeggen.
Saskia kan moeilijk in slaap komen en voelt zich vaak moe en futloos. We doen samen ademhalingsoefeningen en selecteren waar ze wel wat mee kan doen en waar ze problemen en gevoelens naast haar neer mag leggen.
Ze is erg creatief en ik stimuleer haar dan ook om van zich af te schrijven en te tekenen.

De vader van Saskia schrijft:
‘De begeleiding van Annette als kindercoach in Steenwijk is professioneel en deskundig en vooral met een flinke dosis gezonde humor. Met haar eigen ervaring als moeder kan zij op een relativerende manier kind en ouders net dat zetje geven in het leven waardoor zij weer verder kunnen. In haar coaching staat de liefde voor het kind centraal en niet het probleem zelf. Daardoor zijn de kinderen en hun ouders erg op hun gemak  waardoor er snel een vertrouwensband ontstaat. De coaching ervaar ik als 'natuurlijk'. Saskia komt opgelucht thuis en kan weer verder.’

Saskia vertelt haar ervaring met de kindercoach:
Annette luistert goed naar mij en neemt mij altijd serieus. Ze begrijpt mij en kan mij tips geven waardoor ik net dat zetje krijg zodat ik weer verder kan. Ze ziet mijn probleem niet als probleem wat ik erg fijn vind. De coachingsuurtjes zijn vaak erg gezellig en voel mij daarna weer opgelucht.


Lars is een jongen van 11 jaar.

Lars kan zich moeilijk concentreren en is vaak druk, reageert impulsief waardoor er snel ruzie ontstaat met zijn vriendjes, klasgenootjes, juffen en ouders. Ik zag dat Lars klem zat en zijn emoties niet op een goede manier kwijt kon.
Samen met Lars en zijn moeder zijn wij een spel gaan doen. Hier kwamen verschillende emoties aan de orde en hoe hij daar mee omgaat.  Ik gaf hem tips hoe het ook anders zou kunnen. We deden samen oefeningetjes, rollenspelletjes en maakte tekeningen. Ik relativeerde, maakte grapjes en door samen met hem te kijken waar het mis ging, kwam er bij hem lucht. Het leven werd wat lichter. Hij ontdekte zijn vele kwaliteiten waar hij trots op kan  zijn en die hem helpen om zijn emoties de baas te kunnen.
Lars kon goed onder woorden brengen waar het voor hem mis ging en hoe hij het anders zou willen.
In het gesprek met moeder merkte ik dat er bij haar veel frustratie zat over haar verleden, dat onbewust overgedragen werd op haar zoon. Ik heb moeder aangeraden om ook voor haarzelf hulp in te schakelen. Moeder en zoon kunnen beide weer verder zonder dat het extreem hoeft te escaleren.
De moeder van Lars schrijft:
“Ik heb Annette in vertrouwen genomen omdat ik merkte dat Lars vanaf het begin al op z’n gemak was bij haar. Zij schept vertrouwen en brengt rust. Annette is duidelijk, krachtig en ziet altijd mogelijkheden. Haar humorvolle benadering als opvoedcoach in Steenwijk gaf mij lucht om verder te gaan.”